https://bureau-stimulus.nl/wp-content/uploads/2021/06/professional-business-team-NNXYFQN-1-scaled-570x500.jpg

Onze diensten

Teamcoaching en organisatieontwikkeling

Bureau Stimulus is al jaren actief op het gebied van teamcoaching en organisatieontwikkeling. Dat deze vorm van stimulering werkt, blijkt niet alleen uit onze reeds behaalde resultaten. Ook vrij recent nog wees Nederlands onderzoek uit dat er sprake is van een positieve samenhang tussen externe teamcoaching en teamprestaties. Omdat teamcoaching en organisatieontwikkeling brede begrippen zijn, maken we ze hieronder wat concreter voor je.

De wereld verandert. Voor het voortbestaan van een organisatie is het dan ook van groot belang om in ontwikkeling te investeren. Toch blijkt er in de praktijk niet altijd voldoende aandacht voor dit onderwerp te zijn. Is de communicatie binnen een team verstoord? Blijven de resultaten achter? Zijn de stakeholders ontevreden? Is er sprake van opvallend ziekteverzuim? Of valt de groep werknemers om enige andere reden in negatieve zin op? Dan kan teamcoaching en organisatieontwikkeling via Bureau Stimulus uitkomst bieden. Door middel van sessies met thema’s als hybride werken, de onder- en bovenstroom in het team, feedback, cultuur, patronen doorbreken en besluitvorming bijvoorbeeld. 

Onze teamcoaching en organisatieontwikkeling richt zich op gehele teams. Of op verschillende teams die moeite hebben om met elkaar samen te werken. Bij reorganisaties bijvoorbeeld. Of de hergroepering van organisatie-eenheden.

Het zijn vaak de teamleiders of directieleden die met een bepaald probleem bij ons aankloppen. Na een intakegesprek met die persoon schakelen we dan ook met het team zelf. Afhankelijk van onze bevindingen volgt er een collectieve bijeenkomst. Dit om de verschillen, wensen en verlangens naast elkaar te leggen en te bepalen wat we precies gaan doen. 

Er kan op sommige momenten en bij bepaalde onderdelen bewust gekozen worden voor teamsessies met of zonder teamleider. Dat ligt geheel aan de bestaande pijnpunten. En aan de manier waarop we veiligheid kunnen opbouwen voor het onthullen van de werkelijke problemen. 

Teamcoaching wordt gegeven aan een groep met maximaal 12 deelnemers. Dit vanwege onze ervaringen, maar ook met het oog op specifiek onderzoek naar de meest efficiënte groepsgrootte voor dergelijke teamsessies. Is het team groter, dan werken we met twee teamcoaches. De opdrachtgever mag tussentijds altijd rekenen op uitgebreide mondelinge rapportages gedurende het proces. Let wel: hierbij houden we uiteraard de privacy van deelnemers en vertrouwelijkheid in het oog.

Tijdens onze teamcoaching en organisatieontwikkeling spelen we in op hetgeen de groep of het individu nodig heeft. Hieronder vind je een aantal veelgebruikte methoden om tot het beste resultaat te komen:

 • Organisatiescan
  Dit betreft een bedrijfskundig SWOT-model dat laat zien in welke transitiefase de organisatie zit en wat de teams moeten doen om hier optimaal aan bij te dragen. Op die manier weten teams waarom ze actie moeten ondernemen inzake bepaalde dienstverlening of prestaties. Het maakt ze bewuster van het gedrag en de motivatie die nodig zijn om de klus samen te klaren. Om de gewenste resultaten te behalen, kunnen ze aan de hand van teamsessies begeleid worden. 
 • Teamanalyse
  Een teamanalyse op basis van het instrument ‘het teamwiel’ geeft ons een helder inzicht in de gezamenlijke en individuele talenten en drives. We onderzoeken hoe motiverend de doelen voor iedereen zijn, hoe het met de gedeelde verantwoordelijkheid staat, of er sprake is van open communicatie, in hoeverre er respect is voor onderlinge verschillen en drijfveren en of er initiatief wordt getoond. Want alleen met dergelijke inzichten kun je teamleden elkaar laten versterken. Ook wordt zo duidelijk waar nog ruimte voor ontwikkeling is.
 • Drijfverenanalyse
  Het is bij ons ook mogelijk om een teamscan op basis van drijfverenprofielen te laten maken; een geaccrediteerd Profile Dynamics-instrument waarmee motivaties door middel van kleuren heel duidelijk worden gemaakt. Ook geeft het inzicht in wat de heersende krachten en uitdagingen van het team zijn. Door mensen uit te nodigen hun eigen drijfveren en die van collega’s te ontdekken, wordt meer bewustwording gecreëerd. Het geeft bijvoorbeeld een idee waarom bepaalde communicatiestijlen in de samenwerking zijn zoals ze zijn. En wat er nodig is om specifieke vormen van wrijving te overwinnen. De conclusies worden in een schriftelijke rapportage verwerkt.
 • Teamcoachingsessie on-/offline
  De onderwerpen zijn uiteenlopend, bijvoorbeeld:
  - Hybride werken (4 dagdelen)
  - Teampatroonspirit (3 dagdelen)
  - De kracht van weerstand (2 dagdelen)
  - Het gesprek onder tafel (2 dagdelen)
  - Diversiteit in teamrollen (2 dagdelen)
  - Feedback en ruis op de lijn (2 dagdelen)
 • Modellen en concepten uit de organisatiepsychologie, verandermanagement en HR
  Zo zoomen we wetenschappelijk verantwoord en overzichtelijk op verschillende deelthema’s en verandermanagement in.

Afhankelijk van de specifieke hulpvraag en de complexiteit ervan vraagt deze vorm van coaching doorgaans een tijdsinvestering van 2 tot 8 dagleden.