Meer lezen over

Bureau Stimulus?

Een goede sfeer op de werkvloer, optimaal functionerende afdelingen, werknemers die elkaars kwaliteiten onderkennen en gemotiveerde mensen die ruimte krijgen voor groei. Het klinkt misschien als een utopie, maar voor Bureau Stimulus is het realiseren van dergelijke zaken dagelijkse kost. We organiseren, trainen en coachen op weg naar gezonde, duurzame werkomgevingen. Richting een goede positionering van het fenomeen organisatieontwikkeling. En naar sterke verbindingen onderling én met de organisatie. Want alleen onder optimale omstandigheden kunnen goed werkgever- en werknemerschap voor de lange termijn samenkomen en zijn de resultaten ultiem.

Bureau Stimulus is sinds 2005 actief op het gebied van teamcoaching en organisatieontwikkeling, leiderschap en duurzame inzetbaarheid. Zoals onze naam al doet vermoeden, wordt daarbij steeds op ‘stimuleren’ gestuurd. Het stimuleren van leer- en ontwikkelprocessen van mens en organisatie om precies te zijn. Bij middenmanagement tot aan hogermanagement. We onderzoeken wat er nodig is voor de specifieke organisatie en voor de mensen die daaraan verbonden zijn. En we nemen gedurende het proces zo nodig verschillende rollen aan; die van organisatieadviseur, teamcoach, trainer én projectleider.   

We leveren altijd maatwerk qua advies, coaching en training. Want elke organisatie, ieder team en elk individu is uniek. Op het gebied van motivatie en drijfveren, en in dat wat nodig is om zich te ontwikkelen tot de beste versie van zichzelf. De opdrachtgever wordt vanaf het begin meegenomen in de stappen die idealiter worden genomen en krijgt een voorstel voor de inrichting van de transitie. Zo blijft deze altijd zelf regiehouder van het geheel.

Individueel, team- en organisatieniveau

Bureau Stimulus werkt op zowel individueel als team- en organisatieniveau. Je kunt dan aan hulp inzake de volgende vraagstukken denken:

- Wat heb je nodig om je rol met meer plezier, vitaliteit en optimale deskundigheid uit te kunnen voeren? - Hoe zorg jij voor persoonlijke en professionele groei in je werk? - Wat zijn de vereisten om je werk gemotiveerd, enthousiast en vanuit vertrouwen anders te kunnen doen? - Wat heb je in je eigen overtuigingen en gedragspatronen te ontdekken? - Wat staat je talenten in de weg of kan je juist helpen te accelereren? - Hoe realiseer je het nieuwe en gewenste gedrag en wat heb je er voor nodig om dit te borgen?
- Hoe kan een team meegaan in de gewenste koersverandering?
 - Hoe kan een gespannen sfeer uit de lucht worden geholpen - Hoe kunnen we de communicatiestijlen binnen een team optimaliseren?
 - Hoe krijgen teamleden meer oog voor de diverse drijfveren en skills van elkaar, zodat het collectief zich met meer zelfvertrouwen en plezier gaat inzetten? - Hoe krijgen teams meer oog voor de diverse drijfveren en skills binnen die specifieke groep, zodat het collectief zich met meer zelfvertrouwen en plezier gaat inzetten?
- Hoe wordt een organisatieontwikkeling met de focus op vernieuwing optimaal ingericht?
 - Hoe dienen directies, afdelingen, stakeholders en klanten op enig moment in dat proces te participeren?
 - Hoe kunnen de gewenste veranderingen systemisch, op strategisch, tactisch en operationeel niveau en in verbinding met elkaar worden ingericht?
Voor welke vorm van organisatieadvies, teamcoaching, executive coaching of training je ook kiest, je mag altijd rekenen op: 
- een doortastende, to the point aanpak; 
- een systemische blik op je vraagstelling;
 - maatwerk op basis van objectieve en beproefde meetinstrumenten en analysetools;
 - een integrale benadering;
- uitgebreide rapportages op individueel, team- of organisatieniveau;
 - een combinatie van cognitieve en lichaamsgerichte methodieken;
 - een open, betrokken en integere sfeer.

Veelzijdig én gespecialiseerd

Bureau Stimulus is een kleinschalig bureau. Dat wil echter niet zeggen dat de mogelijkheden beperkt zijn. Vanwege het brede opleidings- en arbeidsverleden van de oprichtster en haar passie voor het verbinden van mens en organisatie, is de begeleiding vanuit het bedrijf zowel veelzijdig als gespecialiseerd. En door een groot netwerk van collega’s met verschillende andere specialisaties, worden zo nodig ook kruisverbanden en samenwerkingen opgezocht. Via ons samenwerkingsverband ConnectIN teams met 3 teamcollega’s bijvoorbeeld, waarmee we begeleiden op het gebied van het hybride inrichten van teams. Op die manier zorgen we dat ieders talent optimaal wordt ingezet en de communicatie op rolletjes loopt. Ook op afstand. Met dergelijke samenwerkingen wordt eenieder bediend; van kleine partijen tot aan grote bedrijven. Iedereen heeft immers recht op een veilige, prettige werkplek waar talenten echt tot bloei kunnen komen.

meer lezen over

Ine van den Heijkant

Ine van den Heijkant is hét gezicht achter Bureau Stimulus. Met opleidingen in de richting van docent omgangskunde/maatschappijleer, onderwijskundige pedagogiek, supervisie, leiderschap, teamcoaching, personal coaching en psychotherapie is haar kennis breed en specialistisch. Stilstaan is in haar ogen achteruitgaan. “Als iemand zegt: ‘Ik heb 40 jaar geleden mijn studie gevolgd en dat was het eigenlijk wel’, dan beginnen mijn handen te jeuken. Want werkgeluk en persoonlijke ontwikkeling zijn zaken die aandacht behoeven.”

Wat Ine onderscheidt van andere coaches? Aan de ene kant is ze de verbindende organisatieadviseur die zorgt voor het voortbestaan van een bedrijf. Aan de andere kant kan ze door haar psychologische opleiding de situatie ook dieper bekijken en de onderste steen boven krijgen. “Mensen spelen graag mooi weer. Dat mag even, maar daar prik ik uiteindelijk wel doorheen. Dat is essentieel om tot de kern van het probleem te komen. En om verandering in te kunnen zetten.”

Ine vindt niets zo interessant als leer- en veranderprocessen. “Want de wereld verandert, dus daar moet je in mee. Maar verandering, daar zit vaak weerstand op. Ik wil dan weten waar dat vandaan komt. En ik rust niet voordat ik het geheel weer in werking heb gebracht, zodat er op een prettige manier meters gemaakt kunnen worden.” 

Met beproefde meetinstrumenten en modellen, concrete en ervaringsgerichte werkvormen, lichaamsgerichte trainingen en een flinke dosis doortastendheid richt ze haar pijlen op bedrijfscontinuïteit en meer werkgeluk. Een uitdaging van formaat, want overal komen hobbels voor. Maar met ruimte voor ieders verhaal, de persoonlijke kant van de mens binnen werkrelaties en de juiste aanpak, verricht ze al jarenlang kleine wonderen. “Vooral die fysieke methodieken helpen me te verdiepen en naar de emotie te gaan. Ook bij mensen die heel erg theoretisch en rationeel ingesteld zijn. Een keel die steeds geschraapt wordt. Of iemand die zegt dat er te veel last op zijn schouders rust… De onderstroom en de bovenstroom met elkaar verbinden, daar ga ik voor. Ik ben gespitst op dat wat níet gezegd wordt, maar wat er in het contact wél is. Ik begeleid teams en managers bij het naar binnen te keren. Naar dat wat ze werkelijk bezighoudt. En ik help ze zich te verbinden met hun eigen drives, collega’s en de organisatie.” Daarnaast gaat Ine voor maatwerk. Van intensieve persoonlijkheids- en organisatiescans tot aan coachingsessies in de buitenlucht. Voelen, doen en actie! Álles om leerprocessen te stimuleren en talenten te ontwikkelen.

https://bureau-stimulus.nl/wp-content/uploads/2021/06/Ine-Heijkant-1-570x800.jpg