https://bureau-stimulus.nl/wp-content/uploads/2021/06/learn-and-lead-6A6K3PG-scaled-570x500.jpg

Onze diensten

Leiderschap

Het succes van een team of organisatie hangt in grote mate samen met het leiderschap binnen het bedrijf. Van disfunctioneren tot aan de behoefte om te sparren met een onafhankelijke partner; bij Bureau Stimulus weten we er raad mee. We vertellen je er hieronder alles over.

Het wordt wel eens vergeten, maar het is soms best eenzaam aan de top. Voor het management of de directie van een bedrijf kan de wisselwerking met een onafhankelijke partij dan ook ontzettend verhelderend werken. Tijdens onze executive coaching is er aandacht voor zelfanalyse, specifieke leervragen, leervragen op het gebied van leiderschapsontwikkeling, stress, zelforganisatie, onzekerheden en gevoelige, organisatiegerelateerde issues. Ook training van leiderschapsstijlen en zelforganisatie is onderdeel van het geheel. Lastige situaties uit de praktijk worden onder de loep genomen. En er is alle ruimte voor vallen en opstaan, want dat is de normaalste zaak van de wereld als het om leren en ontwikkelen gaat. Op basis van verschillende vakdisciplines zorgen we er samen voor dat de leider in kwestie kan blijven ademhalen als hem of haar het vuur aan de schenen wordt gelegd. En dat diegene met plezier zijn of haar werk kan (blijven) doen.

Onze executive coaching en korte leiderschapstrainingen zijn bedoeld voor midden- en hogermanagement. Voor diegenen die zichzelf en hun team in beweging willen brengen en hun impact willen vergroten. Personen die de verbinding en zichzelf zijn kwijtgeraakt. En zij die van betekenis willen zijn en voldoening uit hun werk willen halen, maar bij wie dat om welke reden dan ook niet (meer) of maar moeizaam lukt.

We beginnen altijd met een nulmeting; een eerste analyse. Vervolgens gaan we eventueel mee naar de werkomgeving om daar een bijeenkomst te observeren. Wat volgt is een programmavoorstel. Dat is maatwerk. Maar wat de route ook wordt, hij is steeds tweeledig. Er zijn bijeenkomsten én er zijn opdrachten die in de praktijk uitgevoerd moeten worden. Training on en off the job dus.

De begeleiding kan individueel van aard zijn. Een andere mogelijkheid: we zetten verschillende leidinggevenden binnen één organisatie bij elkaar. Voor een collegiale interventie bijvoorbeeld. Voor gesprekken over het doorbreken van patronen of een dialoog over ongeschreven regels binnen het bedrijf en samenwerkingen. Wij kiezen altijd de vorm die in onze ogen het beste resultaat geeft. 

Omdat het belangrijk is om te weten of er tijdens de coachingsessies progressie wordt geboekt, werken we standaard met een nulmeting en opvolgingsanalyses. Zo monitoren we of onze begeleiding de investering waard is. De opdrachtgever mag rekenen op uitgebreide mondelinge rapportages gedurende het proces. Let wel: hierbij houden we uiteraard de privacy van deelnemers en vertrouwelijkheid in het oog.

Aangezien ook deze vorm van training in grote mate maatwerk betreft, is op voorhand niet te zeggen welke tools precies worden gebruikt. Hieronder volgt een kleine selectie van zaken die mogelijkerwijs worden ingezet:

 • Persoonlijke sterkte-zwakteanalyse
  Een bedrijfskundig model om de interne sterktes en zwaktes te analyseren, evenals de kansen en bedreigingen in de omgeving. Dit gebeurt via een professionele SWOT-analyse. Op basis van de resultaten van die analyse kan de optimale werkomgeving worden gecreëerd, en de aanpak worden bepaald of herijkt.
 • Karakterstructuuranalyse
  Hoe steek je in elkaar? Hoe reageer je op bepaalde situaties? En welke benadering werkt het beste bij jou? Met een karakterstructuuranalyse krijgen we inzicht in ‘wie jij bent’. Dat kan voor ons maar ook voor jouzelf een hele hoop duidelijk maken.
 • Drijfverenanalyse
  Het is bij ons ook mogelijk om een drijfverenanalyse te laten maken; een geaccrediteerd Profile Dynamics-instrument waarmee motivaties door middel van kleuren inzichtelijk worden gemaakt. Ook geeft het inzicht in wat de heersende krachten en uitdagingen zijn. Door mensen uit te nodigen hun eigen drijfveren te ontdekken, wordt meer bewustwording gecreëerd. Het geeft bijvoorbeeld een idee waarom bepaalde communicatiestijlen zijn zoals ze zijn. En wat er nodig is om specifieke vormen van wrijving te overwinnen. De conclusies worden in een schriftelijke rapportage verwerkt. 
 • Leiderschapstijlanalyse
  Met deze analyse verkrijgen we een beeld van jouw stijl van leidinggeven. Want in hoeverre is die effectief en sluit die aan bij je talent? Dit om de gereedschapskist voor jou als leidinggevende daar waar nodig aan te vullen met extra skills en de juiste attitude.
 • Koersvaren
  Een outdoor incompanyprogramma voor leidinggevenden. Tijdens de 2 dagdelen is er alle ruimte voor openheid en dilemma’s waar leidinggevenden mee te maken hebben. Ook is er gelegenheid voor collegiale consultatie. Dit alles in een natuurlijke ambiance op het water.
 • Modellen en concepten uit de psychologie en organisatiekunde
  Zo zoomen we wetenschappelijk verantwoord en overzichtelijk op verschillende deelthema’s en leiderschap in. 
 • Vorming van een intervisie netwerkgroep voor leidinggevenden van verschillende organisaties en voor collegiale consultatie
  Het betreft minimaal 4 sessies van 2 uur. We hanteren een open inschrijving en maximaal 5 deelnemers per intervisie groep. De sessies worden zowel online als offline gegeven en worden door ons begeleid.

De gemiddelde tijdsinvestering bij deze vorm van training of coaching is geheel afhankelijk van de gekozen vorm. Maar over het algemeen kan gesteld worden: in een periode van enkele maanden komen we 1 keer in de 14 dagen een-op-een bij elkaar. Intervisie vindt meestal 1 maal in de 6 weken in een groep plaats. Door dat ritme te hanteren, blijven we op koers en houden we de vaart erin.