Referenties

Werkwijze

 

Werkwijze

  • Uitgebreide intake met de opdrachtgever over de vraagstelling.
  • Intake met de mensen die het traject zullen ondergaan.
  • Resultaatformulering met de opdrachtgever.
  • Voorlopig programma opzet.
  • Offertefase.
  • Planning en organisatie.
  • Definitieve offerte.
  • Go!

Een betekenisvolle ervaring
We werken met creatieve werkvormen en methoden vanuit drama, video-interactie, organisatieopstellingen, lichaamswerk, meditatieve technieken, natuur en zeilsport. Op een inspirerende wijze kunt u uw drijfveren/passies onderkennen en uw gedachten bepalen over gewenste verandering.

Daarnaast bieden wij u een veilige leeromgeving waarin u kunt oefenen en experimenteren met de te ontwikkelen competenties.

Leren in een collectief
Wat u ook wilt leren, uw gedrag heeft pas betekenis en effect als er andere mensen aanwezig zijn.
Wij moedigen u aan om uzelf in een collectieve leeromgeving te plaatsen waardoor u met en door de groep met uw nieuw te leren gedrag kan experimenteren, verbeteren en feedback kan ontvangen over het effect van uw gedrag bij anderen.

Het kan een keuze zijn om met uw eigen team deel te nemen, danwel aansluiting te maken bij een andere groep mensen met een vergelijkbare vraagstelling.
We geloven in collectieve leerprocessen.

Warme en pittige persoonlijke benadering
In ons contact bent u het uitgangspunt. U bent en blijft eigenaar van uw eigen leerproces. Vooraf aan de training en coaching vragen we u uw leerdoelen op te stellen en aan ons te communiceren.

We geven u hierop feedback en realistische tips.
Het gehele leer-/ontwikkeltraject zijn wij op afspraak ook beschikbaar tussen groepsbijeenkomsten door. Wij realiseren ons terdege dat veranderprocessen voor mensen angstgevoelens met zich mee kunnen brengen maar ook blijheid, opluchting en trotsheid.
We gaan voor een constructief leerrendement.

Drie partijen contract
In de intake-fase van het veranderingstraject wordt samen met de opdrachtgever, de gecoachte(n) en Stimulus een contract opgesteld over de gewenste leerdoelen.

Ieder in het organisatiesysteem kan namelijk het gewenste leereffect bevorderen, niemand uitgezonderd.

Kort en intensief
Onze trainingen zijn kort en intensief. Vooraf bepalen we de kwantiteit.

In het contact met ons dagen we u uit in het diepe te springen en attenderen we u op het feit dat u zelf het water bent. U krijgt van ons thuiswerkopdrachten om uw leerproces zelf ook te verdiepen en te continueren.
Hierdoor boekt u in een minimum tijd een maximaal resultaat.

Uw werksituatie staat centraal
80% van onze trainingen zijn praktijkgericht, 20% zijn theoretische kaders.
De theoretische kaders omvatten o.a. effectief leiderschap, lichaamswerk, systeemleer, organisatiekunde, trans-actionele analyse. 

We werken volgens het principe van ervaringsgericht leren. Uw ervaring als manager/professional en als mens in het leven. We werken met de fasen vanuit de leercyclus van Kolb.

Er zijn concrete hier-en-nu werkervaringen en vraagstellingen die analyse en conclusies behoeven. Er komt een actieplan om gedragsverandering mogelijk te maken en men realiseert de gedragsverandering.

Consultants/trainers/coaches
Zij zijn enthousiast, deskundig en voelen zich betrokken bij u en uw organisatie.
Zij coachen u met liefde, confrontatie, gevoel voor humor en respect.
Zij hebben jarenlange ervaring in uiteenlopende organisaties.
Niets mens-eigens is hen vreemd. Zij kunnen daar coachen daar waar zij zelf zijn geweest.

 

 

 

Klik hier om de Algemene Voorwaarden Bureau Stimulus te downloaden