Referenties

over ons

Over ons

Wat Bureau Stimulus uniek maakt is haar lichaamsgerichte aanpak in coaching.
Dit gebeurt zowel in individueel verband als wel in teams.

Lichaamsgericht coachen
Naar verdieping van fysiek en emotioneel zelfbewustzijn, voor teams en individuen

Lichaamsgericht coachen komt voort uit de traditie van de psychotherapie, en dan met name vanuit de Bio-Energetische Analytische therapie. Het meest onderscheidende kenmerk is dat deze tak van psychotherapie niet stopt bij wat zich in het hoofd van de mens afspeelt. Het gaat een stap verder.

Lichaamsgericht coachen gaat er vanuit dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en dat ons lichaam de allerbeste ingang is om ons scherp bewust te worden van datgene waar we psychisch tegenaan lopen. Lichaamsgericht coachen is een manier om individuen en teams te begeleiden vanuit één gezichtsbepalend uitgangspunt: het lichaam wordt ingezet als basis en motivator voor bewustwording en verandering.

Het individueel perspectief

We hebben allemaal een levensgeschiedenis: hierin liggen fysieke, mentale en emotionele ervaringen opgeslagen, als ook de reactiepatronen die we gedurende ons leven hebben opgebouwd. Onbewust en deels bewust vormt die levensgeschiedenis ons in wie we zijn. Zij vormt een soort blauwdruk van de structuur van ons karakter.

Dat gedragspatronen die we als kind onbewust ontwikkelden kunnen doorwerken in ons volwassen leven, behoort alweer enige tijd tot de algemene kennis. Wat minder bekend is, is dat die gedragspatronen en onze karakterstructuur ook fysieke gevolgen hebben. Ze kunnen niet alleen onze volwassen reacties bepalen, maar bijvoorbeeld ook onze houding of ademhaling. Deze fysieke manifestaties kunnen op hun beurt weer zo sterk zijn, dat het omgekeerde ook gebeurt: als we fysiek onrustig zijn, ontstaat ook mentale onrust.

Lichaamsgerichte coaching sessies beginnen bij die fysieke manifestaties. De coachee wordt uitgenodigd bewust stil te staan bij ademhaling, spierspanning, motoriek, vitaliteit, conditie, etc. Afhankelijk van wat de coachee aandraagt, volgt de coach met specifiek daarop afgestemde lichaamsoefeningen. Dit werken met lichamelijke oefeningen om het bewustzijn van het knelpunt zo scherp mogelijk te maken, is een vast onderdeel van Lichaamsgericht coachen. Door te voelen in ons lichaam leren we onszelf beter kennen. Onze fysieke patronen komen naar voren, zoals een oppervlakkige ademhaling, een ingezakte houding, angstige ogen, extreem hoge intonatie, etc. En we ontdekken onze gedachtepatronen, zoals bijvoorbeeld onze beperkende overtuigingen. Na de bewustwording kunnen we beginnen te veranderen en ons levensgevoel ten positieve te keren.

Het collectief perspectief

Wat voor individuen geldt, gaat evengoed op voor de professionele teams waarin we ons bewegen overal laten de communicatie en samenwerking gedragspatronen zien. Vaak komen deze voort uit een optelsom van individuele levensgeschiedenissen.

Lichaamsgericht coachen voor teams gaat een rol spelen als bepaalde individuen gebaat zijn bij een verandering in het team waarin ze verkeren, of wanneer een team als geheel duidelijk vastzit en een verandering behoeft. Lichamelijke oefeningen maken inzichtelijk hoe iedereen zich in het team voelt en beweegt, wat voor uitstraling of persoonlijk charisma iemand meebrengt. Een specifiek element
van Bureau Stimulus in deze, zijn de sessies op het voetbalveld. Daar wordt met behulp van de beschikbare metaforen (doel missen/raken, aan de zijlijn staan, het centrum opzoeken, op de stip staan) zowel fysiek als mentaal aan een team getoond hoe het in elkaar steekt, voorbij het individu maar met respect voor ieders hoedanigheid en karakter. Ook hier werkt het fysieke aspect sterk door: een simpel rondje om het veld moeten rennen kan al een significante verandering teweeg brengen. De opgedane individuele en collectieve inzichten dienen als startpunt voor verandering.

Resultaat: de weg naar verandering

De fysieke oefeningen geven zowel aan individuen als aan teams praktische tools mee om gevoelens van onveiligheid, ongemakkelijke sferen in de communicatie en vastgelopen relaties te keren. Mensen die op het punt staan uit te vallen, teams die vastlopen in omgangsvormen, communicatie en samenwerkingspatronen, individuen of teams met hoge stressniveaus en lage vitaliteit, allemaal gaan ze via de weg van het lichaam ervaren waar de schoen werkelijk wringt. Zo gaan mensen vanuit hun eigen beleving (ze hebben het immers letterlijk aan den lijve ondervonden) daadkrachtiger optreden en zullen zij zich blijvend realiseren wat een krachtig instrument hun lichaam is om behoeften te detecteren en veranderingen in gang te zetten.

De grootste voordelen van het Lichaamsgericht coachen bij Bureau Stimulus

  • Het werkt snel en direct: wat nodig is wordt fysiek ervaren en wordt daarmee een sterke motivator.
  • Het maakt vastzittende, beperkende gedachten- en emotiepatronen vrij voor onderzoek.
  • Het vindt plaats in een voor iedereen veilige omgeving: er zijn geen foute antwoorden, emoties of reacties, alles wordt meegenomen om (samen) lering uit te trekken.
  • Het maakt impliciete, onzichtbare of onbewuste patronen expliciet en geeft ze direct als leermateriaal terug.

Lichaamsgericht coachen helpt individuen en teams om het fysieke gevoelsleven en het hoofd samen te brengen, om emoties en gevoelens te (h)erkennen en te reguleren, om expressie te gaan geven aan het innerlijk gevoelsleven. Mensen voelen zich na afloop authentieker, krachtiger, en zelfbewuster (weten beter wat ze willen/nodig hebben). Zo helpt Lichaamsgericht coachen mensen om van een staat van 'overleven' naar 'leven' te gaan.

lichaamsgericht coachen

Uw privacy is van wezenlijk belang voor Bureau Stimulus. Graag informeren wij u dan ook via onze Privacy Policy omtrent de wijze waarop wij omgaan met het verzamelen en verwerken van informatie over de gebruikers van onze website. Voor vragen over onze Privacy Policy kunt u contact opnemen via onze contactgevens.

 

Samenwerkingspartners

 buut donders  duurzame inzet werkt 
 fede iscreen  profile dynamics