Referenties

Training

individuele coaching

Positief klassenklimaat; hoe beïnvloed ik dat?

positief klassenklimaat

Wat kan ik als docent doen als ik maar geconfronteerd wordt met leerlingen die explosief gedrag vertonen, die me intimideren en respectloos naar me zijn en willen onderhandelen over elke grens die ik hen stel? Het maakt mij onzeker en frustreert me enorm. Wat zijn tools om hierin slimmer en fijner te kunnen acteren?

Training van 2 dagdelen

Vraagstukken

 • Hoe zorgt u ervoor dat uw persoonlijk charisma en de kracht van uw non verbale communicatie positief inzet?
 • Waarin voelt u dat voor u de grens is bereikt en hoe kunt u deze zo karaktervol mogelijk communiceren naar de groep?
 • Welke analyse maakt u van de situatie in de klas?
 • Welke confrontatie stijl verkiest u om effectief conflictueuze beter te hanteren?
 • In hoeverre vind u dit probleem een individueel probleem of een teamissue?
 • Hoe gaan jullie als team een collegiaal klimaat creëren waarin constructief gewerkt wordt aan een positief klassenklimaat?

Resultaten
Door dit trainingsprogramma

 • Voelen de docenten zich sterker in het "gevecht" met de klas.
 • Hebben de docenten enkele tools in handen om storend , grof gedrag en intimiderend gedrag van leerlingen in de klas te keren.
 • Zetten diverse non verbale communicatieve technieken in passend bij de situatie.
 • Oefenen met diverse begrenzing- en communicatiestijlen.
 • Maken kennis met de ABCD confrontatiemethodiek om in een groep interventies te kunnen doen.
 • Hebben de docenten respect voor onderlinge verschillende belevingen van collega's op dit onderwerp.
 • De docenten bouwen met elkaar een veilige sfeer waardoor het hen helpt elkaars vraagbaak te zijn op dit lastige onderwerp waar schaamte, stoerheid en onzekerheid elkaar afwisselen.
 • De docenten realiseren zich dat het werken aan krachtiger professioneler handelen een onderwerp is wat een continu proces van aandacht behoeft.
 • Het team hierin van essentieel belang is om consequent naar een groep te handelen.

Opzet van deze training

Dagdeel 1
Persoonlijk Charisma en de kracht van non verbale communicatie
Grenzen voelen en stellen naar een groep
De kunst van een analyse

Dagdeel 2
De confrontatie methodiek ABCD
Het team als systeem

Meer informatie
Datum: maatwerk

Voor vragen en/of opmerkingen en wensen kunt u terecht bij:
Ine van den Heijkant, tel 06 20490035
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Passie en vakmanschap voor bijzondere leerlingen

autisme

Wat zou het toch fijn zijn als je als docent nog meer het gevoel hebt dat je de meeste leerlingen hebt geïnspireerd, bereikt en dat zij verder komen? De praktijk is vaak zo weerbarstig. Weet jij soms ook niet waarom (specifieke) leerlingen zich eigenaardig, zich soms extreem anders gedragen, boos, verdrietig, faalangstig, onzeker en ongemotiveerd uit de hoek kunnen komen anders dan anderen en hoe je daar effectiever mee om kunt gaan? In ook jouw klas zijn leerlingen met specifieke zorgindicaties, hoe wil en kun JIJ daar mee omgaan?
Training van 1 à 2 dagdelen

Vraagstukken

 • Welke appel doet een leerling met een zorgindicatie op jou als mens en op jou als docent?
 • Welke kennis wil jij vergaren over gedragsproblematiek die kan voortkomen uit ADD, ADHD, Autisme, Borderline, Depressie en/of Normaal storend gedrag?
 • Welke interventies kun jij doen in een 1 op 1 gesprek met leerling met een specifieke zorgvraag?
 • Welke didactiek en communicatie is helpend in een groepsdynamiek om alle leerlingen te faciliteren met een leerrijke omgeving?
 • Wanneer gaat empathie ongewenst grenzeloos worden en is niemand blij?
 • Wat zijn jouw mogelijkheden als team om een goede structuur en veiligheid en voorspelbaarheid in je lessen in te bouwen waardoor het iedereen ten goede komt?
 • Wil je weten wat binnen jouw invloedssfeer voor leerlingen met een zorgindicatie mogelijk is en waar het vakmanschap van een andere discipline begint?

Resultaten
Door dit trainingsprogramma

 • Staan docenten stil bij de vraag over welke interventies naar specifieke zorgleerlingen zij tevreden zijn en over welke niet en waarom?
 • Verkrijgen docenten inzicht in typische "kenmerken" van gedrag voortkomend uit ADD, ADHD, Autisme, Borderline, Depressie en Normaal storend gedrag in een klas.
 • Oefenen docenten in diverse simulaties gesprekinterventies die meer en minder effectief zijn.
 • Leggen docenten observatie criteria aan betreft leerlingen gedrag.
 • Bekijkt het team systemisch hoe zij elkaar gaan ondersteunen en scherp houden om een optimale didactische leeromgeving te scheppen.
 • Up daten van "De" sociale kaart wanneer jullie naar wie door verwijzen als leerlingen jullie vakmanschap te boven gaan en professionele hulp dienen in te schakelen.

Opzet van deze training

Dagdeel 1
Oefenen met simulaties met acteur ADD , ADHD en normaal storend gedrag

Dagdeel 2
Oefenen met simulaties Borderline, Depressie
Opstellen van een teamplan met behulp van de 10 W vragen voor wat willen WE?

 1. Wat willen wij bereiken om ons didactisch klimaat te optimaliseren?
 2. Waarom vinden we dat van belang?
 3. Welke hindernissen verwachten we hierin?
 4. Wie van ons heeft in dit gehele proces welke rol te nemen?
 5. Wat zijn benodigde hulpbronnen in dit proces?
 6. Wanneer gaan we in de actie?
 7. Wat gaan we doen als we onderweg elkaar moeten bijsturen?
 8. Wat willen we zien als bewijs dat het klassenklimaat voor specifiek de bijzondere leerlingen steeds beter verloopt?
 9. Wat is voor jullie een goed tijdstip om te evalueren ?
 10. Wie zijn bij een evaluatie essentieel voor jullie?

Meer informatie
Datum: maatwerk

Voor vragen en/of opmerkingen en wensen kunt u terecht bij:
Ine van den Heijkant, tel 06 20490035
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Karaktervol samenwerken

team

Wat is er leuker dan samen in een team met collega's succes te behalen en daarop trots te kunnen zijn? Toch is de werkelijkheid ook wel eens anders en bemerkt u dat er in het team veel knelpunten ontstaan of ontstaan zijn om met plezier en effectief samen te werken. Het samenspel van persoonlijkheden maakt dat werksituaties kunnen leiden tot botsingen, allergieën en samenwerking kunnen ontwrichten.

Training van 3 dagen

Vraagstukken

 • Hoe zorgt u ervoor dat uw bijdrage in het team gezien wordt en respectvol wordt ontvangen?
 • In hoeverre begrijpt u collega's die een totaal andere drijfveer hebben dan u en mijdt u die?
 • Voor welke gevoelige onderwerpen in dit team zou aandacht voor moeten komen?
 • Wat kunt u er aan doen om lastige kwesties met uw collega's en leidinggevende aan te kaarten?
 • Wat kan er aan bijdragen dat u er met zijn allen positief " de schouders onder gaat zetten" om met plezier en constructief de werkzaamheden te verrichten?
 • Welke teaminterventies zijn nodig om de communicatie en samenwerking te optimaliseren?
 • Wat zijn de ambities van het team en de organisatie op lange termijn en hoe gaat u dit met elkaar initiëren en vervolmaken?

Resultaten

 • Teamanalyse m.b.v. drijfveer analyses waardoor inzichten ontstaan krachten en valkuilen van het team.
 • Respect voor verleden, heden en toekomst gerelateerde issues voor organisatieontwikkeling en teamontwikkeling.
 • Inzicht in elkaars karakter -en communicatiestijlen waardoor het gaat bijdragen aan onderling respect en verbeterde samenwerking.
 • Het echte gesprek over elkaars gevoeligheden en allergieën wordt aangegaan om al doende ruimte te krijgen voor pijnpunten en verlangens.
 • Werken aan onder- en bovenstroom processen in het team.
 • Versterken van communicatieve vaardigheden die nodig zijn om gewenste nieuwe communicatiepatronen in het voor het team neer te zetten.
 • Werken aan borging en verankering van teamflowprocessen.

Opzet van deze training

Dag 1 Verleden
"Oude schepen hun verhaal gunnen en verbranden daar waar nodig.

Dag 2 Heden
Heden en aandacht voor fasen van team ontwikkelfase.
Teamanalyse op basis van Drijfveren analyse.

Dag 3 Toekomst
In dialoog gaan met elkaar over cultuur doorbrekende interventies.
Hoe werkprocessen optimaler vorm te geven in de praktijk van alledag?

Algemene informatie
Datum: MAATWERK

Sprankeling

Bent u ook die bikkel die...??

sprankeling

In uw werkomgeving is het niet altijd "koek en ei". Eigenlijk wilt u die berg op klimmen om er samen met uw collega's voor te blijven gaan. Maar toch.. u merkt dat u zich soms onvoldoende competent voelt om uw werk optimaal te doen en/of uw motivatie en energie laten u in de steek. Uw werk is steeds complexer geworden en er zijn veel kritische collega's die nog meer van u vergen. Wrijvingen en conflicten in de communicatie kunt u steeds moeilijker ten positieve keren of loslaten. En u ziet dat de organisatie bepaalde veranderingen wil doorvoeren die lang niet iedereen omarmt. Eerlijk gezegd, vraagt u zichzelf af op welke wijze u nog energievol en sprankelend kunt zijn want dat zou toch wel heel mooi zijn.

Wat kunt u hier zelf aan doen? Wilt u ervaren waarin u moeiteloos briljant en meer sprankeling in uw werk kunt creëren? Wilt u meer expliciete aandacht voor dit onderwerp?

Training van 4 dagdelen + Vitaliteit Risico Inventarisatie online test

Vraagstukken

 • Wat kunt u doen om uw eigen talenten en kwaliteiten in uw werk meer in te zetten?
 • Wat zijn op uw werk energievreters en energiegevers?
 • Wat zijn uw drijfveren in uw huidige functie waar u warm voor loopt en waar zitten uw allergieën?
 • In welke samenwerking situaties/relaties ervaart u wrijvingen in de communicatie?
 • Wat zijn hulpbronnen om lastige gesprekssituaties aan te kaarten?
 • Welke afspraak maakt u graag met betrokkenen om sprankeling in de bedrijfscultuur in te brengen?
 • In hoeverre helpt uw lichaamsbewustzijn en fysieke gezondheid u om zich ook emotioneel beter te voelen?
 • Wat kunt u concreet doen om gezonder te leven/werken?

Resultaten
Door dit trainingsprogramma

 • Krijgt u zicht en grip op de energiebalans van u zelf in werk -en privé situaties.
 • Krijgt u zicht op eigen- en andermans drijfveren.
 • Oefent u met communicatie stijlen om lastige gesprekken op het werk constructief aan te gaan.
 • Ervaart u speelse methodieken die het u mogelijk maken sprankeling te voelen.
 • Stelt u van uw huidige functie een energie balans op en stelt u zo wenselijk een persoonlijk ontwikkelplan op.

Opzet van deze training

Vooraf een persoonlijke online Vitaliteit risico inventarisatie

Dagdeel 1
Verkennen van uw drijfveren voor het werk (m.b.v. kleuren) en die van anderen.
Het opstellen van een energiebalans van uw huidige functie.
Het expliciet maken van eigen competenties die meer en minder passend zijn voor uw huidige functie.

Dagdeel 2
Oefenen met lastige gesprekssituaties van het werk die uw energie ondermijnen.

Dagdeel 3
Reflectie op eigen gedachtepatronen die sprankeling op uw werk in de weg staan.
Bouwen aan overtuigingen die helpen om zelf invloed te hebben op gewenste werksituaties.

Dagdeel 4
De duin experience.
Teamspelen met de groep waarin energie plezier en vitaliteit een rol krijgt en mindfulness momenten voor het individu.


Meer informatie
Datum: maatwerk

Voor vragen en/of opmerkingen en wensen kunt u terecht bij:

Ine van den Heijkant, tel 06 20490035
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vitaal leiderschap

Authentiek Leiderschap vanuit Drijfveren

Omgaan met veranderingen vormt steeds vaker een uitdaging voor leiders en medewerkers. Als manager/directie heeft u hierin een belangrijke rol. Leiderschapsvaardigheden aanscherpen is voor u niet goed genoeg. U wilt ontdekken wat uw diepere drijfveer is van waaruit u mensen inspireert, coacht, om het beste uit zichzelf te halen en bij te dragen aan het resultaat van de organisatie. U wilt in uw leiderschap en communicatie stijl het verschil maken door ook bewust de drijfveren van uw mensen te verkennen en vanuit synergie samen zo succesvol mogelijk te zijn. Ontdek hoe u als leider uzelf en het team in beweging zet voor de ontwikkeling die nodig is.

Training van 1 dag
Op basis van Drijfveren vanuit Profile Dynamics

Profile Dynamics maakt drijfveren van mensen, teams en organisaties helder en inzichtelijk. De drijfveren worden weergegeven in een zevental kleuren. Ieder persoon heeft zijn eigen kleurenpallet. Op basis van de drijfverenvragenlijst ontstaat een Persoonlijk Profiel. Met de analyse van de drijfveren krijgt u zicht op hoe u en de mensen in uw organisatie met verandering omgaan. Het biedt tevens handvatten hoe u veranderingen het best kunt initiëren en wat wel en niet werkt. Zodat u niet 'nee' maar we gaan 'mee' ontmoet.

profile dynamics

Vraagstukken

 • Wie bent u en wat drijft en motiveert u als leidinggevende/manager ? Welke kleur zet u zelf in?
 • Vanuit welke drijfveren/kleuren ziet u mogelijkheden om mensen te leiden, te prikkelen en te inspireren om mee te gaan met veranderingen in de organisatie?
 • Hoe krijgt u de mensen mee die ogenschijnlijk weerstand bieden?
 • Wat is voor u passend leiderschap?
 • Hoe creëert u met de diversiteit aan drijfveren een succesvol team?

Resultaten

Door dit trainingsprogramma

 • Beschikt u over een uitgebreide persoonlijke rapportage van uw eigen drijfveren.
 • Heeft u kennis over de drijfveren theorie van psycholoog Graves.
 • Vertaalt u de theoretische kennis naar u zelf zodat u zich meer bewust wordt van wat u drijft en motiveert en waarom u handelt in werksituaties zoals u doet.
 • Weet u in welke werkomgeving uw energie oplaadt en uw energie wegebt en waarom.
 • Vergroot u uw empathisch vermogen naar collega's en teamleden die drijfveren hebben die bij u weerstand oproepen waardoor bepaalde weerstanden gemakkelijker omgebogen kunnen worden naar constructievere werk relaties.
 • Maakt u bewustere keuzes in hoe u collega's en teamleden effectiever in de aansturing, samenwerking en communicatie tegemoet wilt treden.
 • Wordt u bewust bekwaam in passend leiderschap.

 

Over de trainer

pasfotoIne van den Heijkant is een krachtige ervaren trainer op het gebied van gedrag en
communicatie, functie- en resultaatgericht coach en lichaamsgerichte psychotherapeut.
Haar aanpak is persoonlijk, concreet, ervaringsgericht, confronterend en resultaatgericht.
Haar drive is om mensen opnieuw in contact te brengen met hun eigen innerlijke bron
waarin ruimte is voor zowel gedachten als gevoelens om oude niet effectieve
gedragspatronen los te durven laten en met levenslust en energie nieuwe mogelijkheden
te creëren.

 

Opzet training
Vooraf nemen we een drijfverentest vanuit Profile Dynamics bij u af. U ontvangt hierover een uitgebreide
persoonlijke schriftelijke rapportage.
Vervolgens volgt het dagprogramma dat als volgt is opgebouwd:

 • Introductie van drijfveren theorie volgens Graves
 • Visie op Leiderschap vanuit drijfveren
 • Persoonlijke terugkoppeling van de drijfverenanalyse
 • De groep leidinggevenden als rijk kleurenpalet
 • Oefeningen en opdrachten voor kansen en bedreigingen
 • KLEUR rijk persoonlijk ontwikkelplan

Algemene informatie

Datum: open inschrijving; 25 mei 2018, 15 juni 2018 of 6 juli 2018 of datum naar keuze van opdrachtgever
Locatie: Helvoirt
Tijd: Een dag van 9.00 uur tot 17.00 uur
Kosten: € 895,- per persoon excl. 21% btw
Inbegrepen: Een persoonlijk Profile Dynamics rapport
Doelgroep: Lijn- en projectmanagers met minimaal 3 jaar ervaring
Begeleiding: Ine van den Heijkant
Grootte groep: Maximaal 12 deelnemers

Meer informatie
Voor vragen en/of opmerkingen en/of wensen kunt u terecht bij:
Ine van den Heijkant, tel 06 20490035
Email; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.