Training

individuele coaching

Referenties

Lichaamsgerichte psychotherapie

In veiligheid (opnieuw) in uw persoonlijke kracht komen.

In het leven van alle dag komt u persoonlijke en sociaal emotionele thema's tegen waar u mee worstelt, waarbij het soms wenselijk en noodzakelijk voor u is om hiervoor hulp te vragen. Daardoor verwerkt u persoonlijke zaken en /of kunt u problemen oplossen.

Het kan gebeuren dat;

 • U niet meer weet hoe u anders in stressvolle situaties kunt optreden.
 • Uw balans tussen privé en werktijd ver te zoeken is.
 • Geen raad meer weet met bepaalde persoonlijke dilemma's.
 • Verdriet, angst en onzekerheid u verkrampen waardoor u steeds meer in de overlevingsmodus komt.
 • U hardnekkige ongewenste leefpatronen niet doorbroken krijgt om u zelf te veranderen.
 • U bij een ingrijpende verandering zoals bijvoorbeeld als scheiding, werkeloosheid, geboorte, dood, pensioen support nodig hebt om deze veranderingen te verwerken.
 • Uw eigen karakter u in de weg staat om weer met zelfvertrouwen in de wereld te staan.

De oplossing kan psychotherapie zijn.

In de therapie heeft u alle ruimte voor uw persoonlijke verhaal. U wordt uitgenodigd om te onderzoeken waar uw pijnlijke sociaal emotionele thema's vandaan komen. Daarnaast maakt u een analyse hoe u problematieken wellicht onbewust in stand houdt en daag ik u uit om de ongewenste situaties te keren. Ik ga ervan uit dat zowel uw lichaam als geest een ingang geeft om de gewenste verandering te genereren. Ik werk met autobiografie, karakterstructuren, ervaringsgerichte oefeningen en reflectieopdrachten en geef u zo wenselijk passende literatuur.

In de therapie sessies werk ik zowel binnen als buiten. Voor de buitensessies gebruik ik het bos of werk ik met u op een voetbalveld. Op het voetbalveld is er letterlijk en figuurlijk ruimte voor open doelen, aan de zijlijn staan, in het middelpunt staan etc. Door u fysiek in beweging te brengen is het mogelijk ook mentaal in beweging te komen.

Het resultaat van de therapie is:

 • Dat u zichzelf serieus neemt om persoonlijke knelpunten te onderkennen.
 • U neemt tijd om zaken te verwerken.
 • Dat u vitale kracht ervaart om traumatische en/of lastige conflicten en situaties op te lossen.
 • U een nieuwe balans heeft met uw ratio en emotie in uw leven.
 • Dat u belemmerende overtuigingen inruilt voor mogelijkheden en kansen en grip krijgt op uw eigen levensvraagstukken.
 • Uw geluksbeleving toeneemt.

 

Reacties van klanten

wordcloud

 

Werkwijze

 • Uitgebreide intake
 • Formulering van vraagstellingen
 • 5 therapie sessies
 • Evaluatie

Trainingen en workshops

Onze trainingen en workshops op het gebied van persoonlijk leiderschap, gedrag en communicatie zijn op een aantal principes gebaseerd:

Maak verbinding met uw eigen "hoofd en hartzaken".
Durf verantwoordelijk te zijn voor uw eigen persoonlijke ontwikkelprocessen.
Laat u uitdagen door directe confrontaties.
Uw ontwikkelvraag staat centraal.
Synchroniteit in persoonlijk- en functioneel (privé en werk) functioneren is een keuze.
Het resultaat doet er toe.
Met flow en plezier in leren kom je verder in je professionaliteit.

Trainingen

Maatwerk
Bureau Stimulus verzorgt maatwerk door samen met u uitgebreid de vraagstelling te bestuderen. Vervolgens adviseren we u vanuit onze expertise welk traject het beste past binnen uw organisatie om zodoende een optimaal resultaat te behalen.

Diensten

Ons dienstaanbod kent een viertal producten

Aan deze pagina wordt hard gewerkt.

Teamcoaching

Teamcoaching helpt u met uw team een succesvollere bijdrage te leveren aan het organisatiebelang. Dit door het zetten van de juiste stappen met alle 'spelers in het veld'.

Bent u manager en worstelt u bijvoorbeeld met de volgende vragen:

 • Zal ik mijn team anders moeten samenstellen om een beter resultaat te bereiken?
 • Zou mijn team beter functioneren als teamleden hun deskundigheid meer willen uitwisselen?
 • Leidt een open aanspreekcultuur gemakkelijker tot een succes?
 • Ik heb het gevoel dat er een ongewenst communicatiepatroon is. Wil en kan ik dit doorbreken?
 • Kampt u met een te hoog ziekteverzuim percentage?

Wat kan ik voor u betekenen?

 • Een teamanalyse middels een teamtest en video feedback.
 • Met alle betrokken partijen open in gesprek gaan over wat de gewenste ontwikkelrichting is van het team.
 • Training betreffende de volgende onderdelen; communicatie, feedback en vergadermethodiek.
 • Een life team swot analyse.
 • Het opheffen van ongewenste samenwerkings patronen d.m.v het "Doorbraakspel".
 • Het opstellen van een collectieve meetlat waardoor iedereen mede verantwoordelijk wordt voor het succes.
 • Het verbeteren van de sfeer middels het geheel vernieuwde "Vaarprogramma".

Laat u adviseren en coachen door een professionele teamcoach waardoor u met meer plezier en daadkracht een excellent team verkrijgt.