Personal Coaching

individuele coaching

Referenties

Personal Coaching en autisme en gedragsproblematiek (in school en op het werk)

In de schoolcarrière en werksituaties lopen mensen met een vorm van autisme, en mensen met een ontwikkelstoornis zoals ADHD, ADD, PDD NOS, ODD vast. Zij studeren en werken anders dan mensen die dit niet treft en vaak ontstaat er onbegrip en onvermogen inde directe omgeving om passend met elkaar om te gaan. Vanuit deze problematiek kunnen bij mensen met autisme en gedrags- en psychiatrische problematiek gevoelens ontstaan van machteloosheid, demotivatie, onzekerheid , en depressie en hebben onvoldoende studievaardigheden en communicatieve skills en zelfvertrouwen om de situatie succesvol aan te kunnen. De omgeving (leerkracht, de ouder, collega, leidinggevende) weet ook vaak niet hoe met dergelijke problematieke om te gaan en vanuit dit onbegrip en onwetendheid ontstaan er vele fricties.
Bureau Stimulus maakt met de betrokken cirkel een handelingsplan en stimuleert alle betrokkenen van dit systeem om ieder op zijn eigen wijze een voorwaardelijke omgeving te creëren waardoor een opleiding wel gevolgd kan worden en afgemaakt wordt en iemand passend kan functioneren op zijn werk.
Het traject bestaat uit een intake met het systeem van betrokkenen, het op stellen van een handelinsgplan, psycho educatie aan betrokkenen en een 10 tal coachsessies.