Referenties

Personal Coaching

individuele coaching

Duurzame inzetbaarheid

Als executive coach zag ik de afgelopen jaren dat mijn klanten worstelen met een toenemende en complexere verantwoordelijkheid maar tegelijkertijd afnemende vitaliteit. Zij worden opgeslokt door een politiek gevoelige organisatie/werkomgeving en betalen hiervoor psychologisch en emotioneel een hoge prijs. Er zijn verborgen thema's die een belangrijke rol spelen in de communicatie met collega's.

Zij bemerken meer en meer dat hun eigen authenticiteit in stukken afbrokkelt. Voelen zich lonely aan de top en zoeken een onafhankelijke gesprekspartner. Dat zijn voor mijzelf ook herkenbare thema's. Daardoor ben ik me gaan verdiepen in bovenstaande problematiek en dit heeft geleid tot mijn expertise Duurzame inzetbaarheid. Ik ben inzetbaar op het thema Duurzame inzetbaarheid als personal coach, teamcoach, trainer en projectleider.

Duurzame-inzetbaarheid

Onderwerpen die in dit kader aan de orde kunnen komen zijn:

Op persoonlijk niveau

 • Stress; begrijpen hoe jij eigen stress opbouwt en je vitaliteit in gevaar brengt maar deze ook kunt keren om weer te sprankelen
 • Concrete gesprekshandvaten om conflictsituaties op te lossen
 • Drijfveren;Inzicht vanuit welke drijfveren jij je werkgeluk beïnvloed en hoe je begrip kunt opbouwen voor anders denkenden dan jezelf

Op team niveau

 • De krachten en aandachtspunten van het team klimaat en team efficiëntie
 • De rollen en drijfveren van teamleden

Op organisatie niveau

 • De brede aanpak van het onderwerp Duurzame inzetbaarheid inkaderen
 • Visie en beleid ontwikkelen hoe Duurzame inzetbaarheid bij alle betrokkenen op de agenda te krijgen

Resultaat

Duurzame-inzetbaarheid-2.jpg

Op persoonlijk niveau

 • Hervinden van een goede balans tussen werk en privé waardoor zijn/haar vitaliteit op orde komt/blijft.
 • Bezinning, reflectie en passende professionele distantie zodat nieuwe keuzes in zijn/haar loopbaan mogelijk zijn
 • Zich mentaal/fysiek energieker, fitter voelen.
 • Een besluit op welk ambitieniveau hij/zij in of buiten de organisatie werkzaam wil zijn.
 • Een antwoord op de vraag vanuit welke bezieling hij/zij een toegevoegde waarde wil geven aan de organisatie of werk in het algemeen om afdoende zijn/haar vitaliteit in te vullen.

Op team niveau

 • Commitment om de teameffectiviteit en teamklimaat te verbeteren
 • Coping strategieën die constructieve communicatie mogelijk maken
 • Inzicht in elkaars drijfveren en communicatie voorkeursstijlen

Op organisatie niveau

 • Een antwoord op de vraag hoe hij/zij op strategisch/tactisch en operationeel niveau in de organisatie Duurzame inzetbaarheid wil vormgeven om betrokkenen partijen te overtuigen van het nut, noodzaak en aanpak.
 • Een organisatiescan
 • Het installeren van een projectteam die Duurzame inzetbaarheid implementeert en borgt.
 • Een organisatie waarin medewerkers meer werkgeluk en plezier beleven.